Presa nu trebuie s? ?in? din principiu cu ursu’

Articol publicat in: Corporate


Se face mare tam-tam n presa moldav? pe marginea arest?rii unui grup de 10 persoane de c?tre ofi?erii CCCEC. Totu?i, mi pare extrem de grav c? o mare parte a ziari?tilor preiau cuvnt cu cuvnt afirma?iile angaja?ilor din organele de anchet? implicate, sau cum s-ar mai fi numind ele, ?i nu se distan?eaz? de ele, ci ne prezint? pozi?ia lor ca fiind una obiectiv ?, echidistant?, un soi de adev?r n ultma instan??. Corect ar fi totu?i ca presa s? fie mai prudent? ?i s? precizeze de fiecare dat? c? e vorba de afirma?ii f?cute de procurori , ?i nu e vorba de un verdict al instan?ei de judecat? (care ?i ea nu poate fi neap?rat corect? sut? la sut?, dar aici e vorba de alt? problem? totu?i). Deci s-ar mai impune ni?te adverbe de genul conform (conform procurorilor, dup? cum sus?in anchetatorii etc.) n relat?rile ziari?tilor, ca s? nu induc? n eroare consumatorul de pres?.

nc? un aspect al felului neserios al jurnali?tilor de a aborda problema inform?rii corecte a publicului, ar fi am?nunte de genul: cei 10 re?inu?i au antecedente penale (da, ?i? asta i face automat vinova?i ntr-un dosar nc? neinvestigat?) De ce e necesar? precizarea asta extrem de tenden?ioas?, care este egal? cu o palm? aplicat? inculpatului sau b?nuitului de c?tre cineva care nu prime?te salariu ca s?-l ngroape? Este evident c? am?nuntul repetat insistent are func?ia de-a ne induce ideea c? cei re?inu?i sunt vinova?i avant la lettre, c? ei n-au f?cut toat? via?a dect s? se ndrepte spre crima pe care tocmai au depistat -o procurorii, cu tot cu f?pta?i.

?i nc? un detaliu tenden?ios. Din cei 10 re?inu?i, se precizeaz? la fel de insistent statutul profesional al unuia din ei – poli?istul. Uneori mai afl?m c? altul a fost gr?nicer, dar de departe aten?ia e focalizat? pe poli?ist. Nu cumva ?i acest am?nunt are menirea de a ni-i prezenta pe procurori ntr-o lumin? favorabil? lor? Dac? a fost re?inut unul din organele de for??, de-al lor, e clar c? ceva nu e curat la mijloc, c? ofi?erii de la CCCEC ?i-au f?cut onest datoria.

Noi nu ne ndoim de onestitatea, curajul ?i sacrificiul procurorilor ori angaja?ilor CCCEC. Dar am prefera totu?i ca presa s? fie un pic mai prudent? cnd vine vorba de reflectarea activit??ii organelor de for??, ca ziari?tii ce colecteaz? informa?ia s? fie mai pu?in leno?i ?i s? nu fac? doar copy paste, ci s?-?i pun? ?i alte calit??i la contribu?ie, s? dea dovad? de mai mult? curiozitate ?i s? nu ia drept adev?r absolut tot ce aud de la institu?iile interesate, care nu pot fi obiective din simplu motiv c? sunt ?i ele parte a procesului, care urm?resc s? demonstreze ceva n virtutea statutului profesional, ceva ce le-ar justifica existen?a ?i fondurile alocate de la stat.

About the Author